Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2020. augusztus 15. napjától visszavonásig

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.royalmilk.hu és a www.alpesibiotej.hu honlapokon (a továbbiakban: online shop) keresztül elérhető online vásárlási felület igénybevételének használati feltételeit.

Jelen ÁSZF szempontjából Megrendelőnek minősül minden személy, vagy szervezet, aki a Szállító részére a royalmilk.hu és/vagy az alpesibiotej.hu weboldalakon termék megrendelést ad le (továbbiakban: Megrendelő).. A Megrendelők a megrendelés leadásával egyidejűleg kötelesek elfogadni az ÁSZF-et, valamint hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához.

A jelen ÁSZF tartalmazza a megrendelés szabályait, a Megrendelő és a Royal Milk Kft, mint Szállító (jelen ÁSZF-ben a továbbiakban Szállító) között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit. Az online shop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, az Online shop felületén elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Royal Milk Kft, mint Szállító adatai:

Név:

Royal Milk Alpesi Bio-Tej Kereskedelmi Kft.

Székhely:

2120 Dunakeszi, belterület hrsz. 8029.

Vevőszolgálat elérhetősége:

Cím: 2120 Dunakeszi, belterület hrsz. 8029.

Telefon: +361 347 9060; +3620 539 1585

E-mail: rendeles@royalmilk.hu 

Adószám:

13879668-2-13

Cégjegyzékszám:

13-09-200306

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 

 1. Alapvető rendelkezések

 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A szerződés nyelve magyar.

A weboldalon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Megrendelő és a Szállító közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szállító nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Szállító semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A megrendelések leadása kizárólag elektronikusan a weboldalakon, telefonon, e-mailen, vagy értékesítő útján lehetséges. Faxon vagy postai úton rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Szállító nem teljesíti.

A Megrendelő az online shop használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben, és az Adatkezelési tájékoztatásban foglaltakat.

 1. Regisztráció

Ha a Megrendelő regisztrálni szeretne, úgy, a „Regisztráció” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztráció elküldésével a jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadni az ÁSZF, és az Adatkezelési tájékoztatásban foglaltakat.

A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

 • cégnév*
 • székhely*
 • képviselő*
 • központi e-mail cím*
 • központi telefonszám*
 • telephely – szállítás teljesítésének helye (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
 • adószám*
 • cégjegyzék szám / vállalkozói engedély szám*
 • bankszámla szám*
 • kapcsolattartó teljes neve*
 • kapcsolattartó e-mail címe*
 • kapcsolattartó telefonszáma*
 • áruátvételi munkatárs telefonszáma
 • jelszó*

A regisztráció sikeréről a Szállító e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt. A regisztrációt követően Szállító munkatársa felveszi a kapcsolatot Megrendelővel, a fizetési mód és a szállítási nap ekkor kerül meghatározásra.

A telefonos kapcsolatfelvételt követően a regisztráció megerősítésére van szükség, melyet a Megrendelő a megadott e-mail címére küldött üzenetben található megerősítő linkre kattintva tud elvégezni. A megerősítő link használata nélkül a Megrendelő nem tud bejelentkezni fiókjába.

A sikeres regisztrációt követően a Megrendelő a „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mail cím, jelszó) tud belépni az Online shop felületére.

A regisztráció során több számlázási és magyarországi szállítási cím is megadható. A szállítási cím minden egyes vásárlás során módosítható, és ha a regisztráció során megadott cím nem egyezik meg a későbbi szállítás címével, úgy a Megrendelő a megrendelés során módosítani tudja, és eltérő címet tud megadni. A regisztrációt követően a regisztráció megerősítésére nincs szükség, a Megrendelő automatikusan beléptetésre kerül az Online shop felületére.

A Szállító a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Megrendelő köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. A Szállítót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szállítónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a saját felhasználói fiókban van lehetőség. A Szállító kizárja a felelősségét a regisztrált adatok Megrendelő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért, ezzel összefüggésben a Szállítót semminemű felelősség nem terheli.

 1. Regisztráció törlése

A Megrendelő a saját fiókjának törlését kezdeményezheti az online shop felületén. A “Profilom” menü ponton belül a “Fiók törlése” alatt a “Törlés” lehetőségre kattintva indíthatja el a törlési folyamatot. A kattintás után érkező rendszer e-mail alapján a Megrendelőnek véglegesítenie kell a törlést. Amennyiben ezt nem teszi meg, a fiók továbbra is aktív marad. A sikeres törlésről a Szállító egy másik e-mailben értesíti a Megrendelőt.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Ha a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szállítót.

Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ezek elmulasztásából eredő késedelem, kár a Megrendelőt terheli.

 1. Megrendelés folyamata

Az online shop termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Megrendelők számára. A megrendelést a Szállító Weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.

Megrendelőnek lehetősége van az online shopban a „Termékek” menüpontban böngészni, illetve a kereső mezőt kitöltve az általa megvásárolni kívánt termékre név vagy típus szerint is rákeresni. Ha az online shopban eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Megrendelő keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti.

A „Termékek” menüpontban kategóriákra bontva jelennek meg a termékek, a kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája megjelenik. A Megrendelő a termékek nevére kattintva tájékozódhat a termék jellemzőiről, áráról.

A megvásárolni kívánt terméket a Megrendelő a „Hozzáadás a kosárhoz” gomb segítségével tudja a virtuális bevásárlókosárba helyezni, a termék adatlapon pedig a megvásárolni kívánt mennyiség is beállítható, amit a Megrendelő később a kosár felületen is módosítani tud. A bevásárló lista összeállítása nem jelenti a termékek megrendelését, a Megrendelő oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására, csak akkor, ha a jelen pontban meghatározott módon a megrendelést véglegesíti.

Megrendelő a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva bármikor megtekintheti anélkül, hogy megrendelését leadná. Ha tovább kíván nézelődni az Online shopban, akkor a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva tudja megtenni a Megrendelő anélkül, hogy kosarának tartalma elveszne. Ha már nem kíván nézelődni, akkor a „Tovább a kasszához” gombra kell kattintania.

Megrendelő a következő hétre vonatkozó minden megelőző pénteken 9 óráig adhatja le megrendelését a következő hétre vonatkozóan. A minimum rendelési érték nettó 15.000 Ft, azaz nettó Tizenötezer Forint.

 1. Termékek ára

Az online shopban a minimum rendelési érték nettó 15.000 Ft, azaz nettó Tizenötezer Forint.

Az online shopban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót NEM tartalmazó módon (nettóban) és az általános forgalmi adót tartalmazó módon is (bruttó) fel van tüntetve.

A Szállító a megrendelt terméket a megrendeléskor érvényes kereskedelmi áron értékesíti a Megrendelő részére.

A megrendeléskor érvényes ár csak abban az esetben módosul, ha a megrendelés elküldését követően, de még a kiszállítás napját megelőzően maximum 48 órával korábbi határideig a Megrendelő a megrendelését módosítja (pl. új terméket helyez a kosárba vagy a kosárban már meglévő termék mennyiségén módosít, a kosárból valamely terméket töröl). Ez esetben a módosítás időpontjában érvényes áron kerül eladásra és visszaigazolásra a megrendelésben szereplő valamennyi termék és a kosár tartalma, valamint a végösszeg ezen új áraknak megfelelően automatikusan frissül.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és megrendelést visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás/átvétel díját is, amennyiben a Megrendelő olyan szállítási/átvételi módot választott, amelyért a Szállító díjat számít fel.

A Szállító nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szállító nem köteles a terméket az Online shop felületén hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén a Szállító a rendelés visszaigazolását követően, vagy azt megelőzően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét.

 1. Termék mennyisége

A Megrendelő a termék jellegétől függően a legördülő menüsávnak megfelelően vagy az alapján tud terméket rendelni (darabszám vagy tömeg). Ha a Megrendelő nem darabszám szerint rendel terméket (pl. tömegre – 1kg), úgy előfordulhat, hogy azt a Szállító bizonyos –  eltéréssel szállítja le, mivel ezek a termékek nem egalizált termékek. A Szállító azonban igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb mértékű legyen, de egy 1 kg-os termék esetében, meghaladhatja a 25%-ot is.

 1. Termékek jellemzői

A termékek csomagolása tartalmaz minden olyan tájékoztatást, amelyek az adott termék jellemzőire, összetételére, felhasználására vonatkoznak. A Megrendelő a termék átvételét követően, a helyes felhasználás, egészségügyi problémák elkerülése érdekében ezen tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – elolvasni és megismerni köteles. Az online shopban lévő termékfotók eltérhetnek az aktuálisan elérhető és kiszállításra kerülő termékek csomagolásától.

A termékek szállítása a Szállító által biztosított göngyölegben történik. A termékkel érkező göngyöleg mennyiségét cseregöngyöleg átadásával rendezi, ellenkező esetben a különbség kiszámlázásra kerül a Vevő részére. A betétdíjas göngyölegek (rekesz, üveg) minden esetben kiszámlázásra kerülnek, a Szállítónak visszaadott betétdíjas göngyöleg pénzügyi elszámolása a következő szállítás számlájában történik.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

A Megrendelő által elküldött megrendelés beérkezését a Szállító késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 • a Megrendelő által megadott adatokat (név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási információk stb.),
 • a rendelés azonosítóját,
 • a Megrendelői azonosítót (ami minden megrendelés esetén ugyanaz),
 • a rendelés dátumát,
 • a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, árát,
 • szállítási/átvételi díjat és
 • a fizetendő végösszeget.

Ezen automatikusan generált e-mail nem minősül a megrendelés visszaigazolásának, ez mindössze a megrendelés beérkezésének tényét igazolja. Szállító ezt követően – legkésőbb a kiszállítás napjáig – megküldi a Megrendelő részére a megrendelés visszaigazolását, mely a Megrendelő által kiválasztott szállítási címet is tartalmazza.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 96 órán belül nem kapja meg a Szállítótól a visszaigazoló e-mailt, tehát nem köteles megvásárolni a megrendelésében foglalt termékeket.

A Szállító és a Megrendelő között abban az esetben jön létre az Online shopban leadott termékekkel kapcsolatos megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződés, amikor a Szállító megküldi a Megrendelő részére a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mailt. Eddig az időpontig sem a Megrendelő, sem a Szállító egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A Megrendelő és a Szállító között a szerződés azon időpontban jön létre, amikor a Megrendelő megrendelését a Szállító e-mail útján visszaigazolta. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés  elektronikus úton kötött, magyar nyelvű szerződésnek minősül, melyet a Szállító nem iktat.

A megrendelés és annak visszaigazolása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. Fizetési feltételek

A Szállító a megrendelt és kiszállítani kért terméket a Megrendelő által megadott szállítási címre, saját szállítóeszközzel, munkavállalói útján, továbbá alvállalkozó bevonásával teljesíti. Alvállalkozó bevonása esetén a Szállító úgy felel a teljesítés vonatkozásában, mintha azt maga teljesítette volna.

A Szállító a megrendelésről, annak visszaigazolását követően szállítólevelet és/vagy számlát állít ki, melyről szállítást megelőzően kérhet a Megrendelő másolatot, de a szállítás alkalmával megkapja eredeti példányban.

A rendelés értékének kiegyenlítése a két Fél közötti megállapodásban rögzített módon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szállító teljesítette.

Ha a Megrendelő – függetlenül a vásárlás módjától – minden általa megadott adatot, az idősávot, valamint a kosárba helyezett terméket rendben talált, akkor a „Tovább a megrendeléshez” gombra kattintva a rendszer a „Megrendelés” felületre navigálja, véglegesítheti a megrendelését. A rendelési értékhatár megállapításánál a szállítási díj és a göngyöleg értéke nem kerül figyelembe vételre, a rendelési értéknek ezek nélkül kell elérnie a minimális értékhatárt. A minimális rendelési értékhatár 15.000 Ft, azaz Tizenötezer Forint.

A „Rendelés áttekintése” gombra kattintva a Megrendelő az „Összegzés” felületre kerül átirányításra, ahol a megrendeléssel kapcsolatos valamennyi adatot, és a fizetendő végösszeget megtekintheti és még utoljára a megrendelés elküldése előtt ellenőrizheti. Ha az összesítő felületen a megrendeléssel kapcsolatosan minden adat megfelelő, a Megrendelőnek először el kell fogadnia a jelölőnégyzet kipipálásával a jelen ÁSZF-et, ezt követően pedig megrendelését véglegesen elküldeni a megrendelési felület alján található „Rendelés leadása” gombra kattintva.

A rendelés feladása tehát a „Rendelés leadása” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ha a megrendelés rögzítése után (pl.: a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot a Megrendelő azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szállító felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Megrendelő a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti felhasználói fiókjában a „Megrendeléseim” menüpontban.

 1. Szállítási határidő

A pontos szállítási határidő az a túranap a héten, amelyről a Szállító visszaigazolást küld a Megrendelő felé, ami tartalmazza a pontos szállítási információkat.

A Szállító ugyanazon megrendelésben szereplő termékeket egyszerre, a választott időpontban szállítja ki, részszállítás teljesítését nem vállalja.

A Szállító késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult a kiszállítás teljesítésére póthatáridőt tűzni. Ha a Szállító a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

A Szállító jogosult visszamondani a megrendelést, ha egy terméket rajta kívül álló okból nem tud beszerezni (háború, betegség, határzár, karantén).

 1. Szállítás

Szállító a megrendeléseket az előre rögzített túraterve alapján teljesíti.

A regisztráció során a telefonos kapcsolatfelvételkor állapodnak meg a Felek a pontos kiszállítási napban, amikor az előző héten leadott megrendelések teljesítésre kerülnek.

A termékek kiszállítással rendelhetőek meg Budapest és Pest megye teljes területén.

A kiszállításról a Szállító saját maga gondoskodik munkanapokon, hétfőtől péntekig 8-től 16 óráig. A Szállító pontos időpontra történő szállítást nem vállal.

Kérjük a Megrendelőt, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol a választott szállítási időpontban elérhető vagy a Megrendelő által megbízott személy a megrendelést át tudja venni.

Ha a Megrendelő a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen, a kiszállításért felelős munkatárs telefonon felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot. Ha a Megrendelő nem elérhető, vagy nem tudja átvenni az egyeztetést követően sem a terméket, úgy a megrendelés minden tétele visszaszállításra kerül a Szállító telephelyére.

Amennyiben az átadás meghiúsul, úgy a Szállító eldöntheti önhatalmúlag, hogy a megrendelés értékét, mekkora kötbérrel sújtja.

 1. Termék átadásával kapcsolatos kifogás

A termék tulajdonjoga a Megrendelőre a teljes vételára kifizetésével száll át. Szállító szavatol azért, hogy az áru megfelel a megrendelésnek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Szállító felel azért, hogy a Termék minősége megfelel a vonatkozó HACCP követelményeknek, a magyar és EU jogszabályoknak.

Az áru átvételekor Megrendelő a megrendelésnek való megfelelőségét és mennyiségét ellenőrzi. A Megrendelő köteles esetleges minőségi kifogását – jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett – haladéktalanul közölni.

A mennyiségi hibákat a Megrendelő köteles az áru átvételét igazoló dokumentumon is feltüntetni. Reklamációt a Szállító a teljesítést követő 24 órán belül fogad el.

Szállító garantálja, hogy az általa leszállított áru a szállítás napján legalább a teljes szavatossági idő minimum 50%-ával rendelkezik. Amennyiben az áru szavatossági ideje ennél rövidebb, Megrendelő jogosult az áru átvételének megtagadására, vagy kevesebb mennyiség átvételére.

Minőségi kifogás esetén, Megrendelő köteles hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a Szállító által szállított termékek tárolása, kezelése a csomagoláson feltüntetett módon (2-8 C fok között) történt.

A teljesítés megtagadásáról a kiszállításért felelős munkatárs/áruházi dolgozó jegyzőkönyvet vesz fel.

 1. Termék átvételének visszautasítása a Megrendelő részéről

A megrendelés módosítása, kiegészítése vagy megszüntetése kizárólag írásban történhet. A Megrendelő a megrendeléstől bármikor elállhat, de köteles a Szállító felmerült kárát megtéríteni (Ptk. 381.§).

A Megrendelő nem jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét indoklás nélkül megtagadni. Csak alapos indoklással tagadhatja meg, azonban ebben az esetben Szállító jogosult eldönteni, hogy a vételárat visszatéríti vagy nem.

A termék átvételekor a Megrendelő köteles megvizsgálni, hogy a termékek sérülésmentesek-e. Ha a Megrendelő a rendelés átvételekor sérülést tapasztal a csomagoláson, és/vagy a terméken, majd a terméket visszautasítja, a kiszállításért felelős munkatárs felveszi a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvet.

A visszautasított árucikkek a szállítólevélen jelölésre kerülnek, melyek vételára vagy nem kerül kiszámlázásra, vagy ha már kiszámlázásra került, akkor helyesbítő számla kerül kiállításra.

 1. Titoktartás

A megrendelés létrejöttével a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelés teljesítése során tudomására jutott minden olyan információt, amely a Szállító üzletmenetére vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet a Szállító ületi titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet, üzleti titokként fog kezelni és azt harmadik személynek nem adja át.

 1. Vegyes rendelkezések

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállítóval szemben fennálló, jelen megrendelésből eredő bármilyen követelését nem jogosult harmadik személyre engedményezni vagy faktoráltatni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító, a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül is jogosult a Megrendelő szemben fennálló bármely követelését harmadik félnek átadni.

Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, érvénytelennek minősül vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát.

A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával, illetve a megrendelés elküldésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat magára kötelezőnek ismeri el.

Jelen szerződés a Szállító honlapján történő közzététellel 2020. augusztus 15-én lép hatályba. Jelen ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szállító azt vissza nem vonja. Szállító a jelen ÁSZF módosítását, vagy visszavonását az online shopjában teszi közzé.

Dunakeszi, 2020. augusztus 15.